Uitspraak CAS over arbitragezaak Michel Vorm

Uitspraak CAS over arbitragezaak Michel Vorm
Sporttribunaal CAS heeft uitspraak gedaan in de arbitragezaak die FC Utrecht heeft aangespannen tegen Swansea City. FC Utrecht is in september 2015 gaan procederen bij het hoogste sporttribunaal CAS, omdat zij geld meende te krijgen van de club uit Wales voor de transfer van doelman Michel Vorm naar Tottenham Hotspur. Dit naar aanleiding van een contractafspraak, gemaakt in de zomer van 2011. De nummer 12 van de Britse Premier League verkocht Vorm in 2014 aan The Spurs en zei hiervoor geen geld te hebben ontvangen. In ruil voor de keeper bewandelde middenvelder Gylfi Sigurdsson namelijk de omgekeerde weg. Ook speler Benjamin Davies werd in de ruil betrokken. FC Utrecht had contractueel recht op dertig procent van de transfersom voor Michel Vorm, maar ontving (door deze constructie) niets. Daarop besloot FC Utrecht naar de FIFA te stappen. De wereldvoetbalbond stelde de Premier League-club echter in het gelijk: een spelersruil kon niet worden aangetoond. Naar aanleiding van die uitspraak besloot FC Utrecht een procedure aanhangig te maken bij het CAS. Er is nu een uitspraak.

FC Utrecht heeft daarbij op een aantal punten gelijk gekregen, maar moet overall het onderspit delven. De Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) trekt bij monde van directeur Serge Rossmeisl de volgende conclusies:
"1. Het CAS volgt FC Utrecht in haar standpunt dat er wel degelijk elementen aanwezig zijn die duiden op een ‘exchange of players’. Een spelersruil aldus. Hiermee wijkt het CAS duidelijk af van de uitspraak van de FIFA, waarin juist werd aangegeven dat een spelersruil niet kon worden aangetoond;
2. Vervolgens geeft het CAS weer dat Vorm, eveneens grotendeels in lijn met hetgeen FC Utrecht betoogd heeft, een bepaalde ‘waarde in natura’ zou kunnen vertegenwoordigen;
3. Van een dergelijke waarde zou echter alleen sprake kunnen zijn indien een van de andere twee bij de deal betrokken spelers (Davies of Sigurdsson) over- respectievelijk ondergewaardeerd zou zijn. Dit laatste is volgens het CAS naar haar mening echter niet aangetoond;
4. Het CAS geeft aan dat er wel degelijk sprake is van ongebruikelijke feiten en omstandigheden".

Algemeen directeur Wilco van Schaik reageert teleurgesteld: “Het CAS volgt wel ons standpunt dat er wel degelijk elementen aanwezig zijn die duiden op een spelersruil. Hiermee wijkt het CAS duidelijk af van de uitspraak van de FIFA, die aangaf dat een spelersruil niet kon worden aangetoond. Desalniettemin heeft het CAS onze bewering, dat Vorm binnen de uitruil een bepaalde waarde vertegenwoordigde, ongegrond verklaard. Samenvattend heeft dit geleid tot een andere en betere uitspraak dan de FIFA, echter concreet levert ons dat niets op. De uitspraak betekent mijns inziens niet dat een doorverkoopclausule voortaan makkelijker te omzeilen is, en dat is goed nieuws. Los van de (onder- of over)waardering van de andere 2 spelers, vertegenwoordigde Vorm op het moment van deze transfer wel degelijk een bepaalde waarde, als keeper van Oranje en in de Engelse Premier League. Dat het CAS de uitspraak tot twee keer toe een maand heeft uitgesteld geeft maar aan dat dit voor hen ook een moeilijke zaak is geweest. Dat wij op diverse punten gelijk hebben gekregen bevestigt dit. Alleen, je wilt winnen en dat was ons niet gegeven. Dat geeft een onbevredigend gevoel op dit moment.”

Wedstrijden

Binnenkort ziet u hier weer actuele informatie over de eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht.

Word nu lid van de supportersvereniging FC Utrecht