24 november: Algemene Ledenvergadering

24 november: Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de SVFCU wordt gehouden op woensdag 24 november 2021. Dat zal gebeuren in ’t Home, inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. Toegang alleen voor leden van de SV, op basis van QR-code en SV-pas.
Wij hopen vele leden te mogen begroeten om kennis te nemen van zowel de financiële resultaten alsmede de actuele plannen van de SV. Ook uw mening over wat voor SV gerelateerd onderwerp dan ook is daarbij van harte welkom.

Het afgelopen seizoen moesten wij noodgedwongen de ALV op een bijzondere manier afsluiten, zonder de persoonlijke inbreng van de leden. Uitsluitend de Kascommissie mocht/kon zijn woordje doen, als vertegenwoordiging van de leden. Uiteindelijk is op die wijze het boekjaar 2019/2020 succesvol afgesloten.

Dit jaar hopen we op meer inbreng, u bent van harte uitgenodigd.

Indien in de aanloop strengere corona-maatregelen van toepassing worden, zal de vergadering mogelijk worden heroverwogen. Wij zullen dat dan z.s.m. melden.

Bestuur SVFCU

Wedstrijden

Binnenkort ziet u hier weer actuele informatie over de eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht.

Word nu lid van de supportersvereniging FC Utrecht