Actie “Van ons, voor U”

Actie “Van ons, voor U”

Een drietal jonge supporters, Dirk Steenaart, Thomas van Wees en David Weijnands, zijn onlangs een crowdfunding actie gestart om mensen die met corona te maken hebben gehad, als gast te kunnen uitnodigen bij de thuiswedstrijden van onze FC.
Door middel van diverse acties willen zij geld inzamelen om daarvoor 20 seizoenkaarten aan te kunnen kopen.
De SV heeft voor speciaal voor hen een bankrekening geopend: NL79 ABNA 0881 6779 22 t.n.v. Supp.Ver. FC Utrecht.

Bij de donatie moet specifiek vermeld worden: “Actie Van ons, voor U”.

Alle binnenkomende gelden zullen naar de organisatoren worden doorgespeeld, om hun doel te kunnen verwezenlijken.
In diverse media zal hieraan in de komende tijd relatief veel aandacht worden besteed.

Indien jij als vaste supporter dit initiatief ook wilt ondersteunen, stort dan jouw donatie op genoemd rekeningnummer.

Alle bedragen zijn welkom!

Bestuur SVFCU

Klik hier om de video over de actie te bekijken.

Wedstrijden

Binnenkort ziet u hier weer actuele informatie over de eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht.

Word nu lid van de supportersvereniging FC Utrecht