Reactie omtrent verplaatsing FC Utrecht-Heerenveen

Geacht lid,

Wij begrijpen dat de wijziging van de speeldatum een vervelende situatie voor u is en leggen daarom graag nader uit waarom e.e.a. tot stand is gekomen, en hoe wij daarmee omgaan.


Supporters2

In het verleden zijn er veel vragen gesteld aangaande het retourneren of wijzigen van wedstrijdtickets. Omdat de frequentie van deze verzoeken in dusdanige mate toenam heeft de KNVB een collectieve beslissing genomen en dit opgenomen in de algemene voorwaarden, waarin staat dat bij het kopen van een seizoenkaart, clubkaart of wedstrijdticket(s) u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 

In artikel 4, datum en tijdstip voetbalwedstrijden, staat vermeld:
4.1 Voetbalwedstrijden worden zoveel als mogelijk gespeeld op de vastgestelde en/of op het Toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De organisatoren van voetbalwedstrijden behouden zich echter te allen tijde het recht voor terzake wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel nodig is. 4.2 Het afgelasten, het staken of het niet uitspelen van een voetbalwedstrijd, of het op grond van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, de KNVB of het openbaar gezag zonder publiek over- of uitspelen van een reeds eerder gespeelde of gestaakte voetbalwedstrijd geeft het publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een toegangsbewijs en/of enige andere (financiële) compensatie. Dit geldt ook indien er sprake is van het verplaatsen van een evenement in tijd en/of locatie en/of een beslissing van de scheidsrechter dat de voetbalwedstrijd (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden. 

De SVFCU, F.C.Utrecht, en met h?en vele andere clubs, zijn ongelukkig met het besluit om speelronde 33 te verplaatsen, en hebben dit nadrukkelijk aangegeven bij de KNVB. Overigens zijn op de achtergrond de clubs al twee jaar aan het vergaderen over de "veranderagenda", met tot op heden geen uitgewerkte deal. Wel hebben zij j.l. november een paar principe afspraken gepresenteerd w.o.: meer rust voor Europees spelende clubs, waarop dus hopelijk ook de F.C. zich in de toekomst kan beroepen.

Ondanks het feit dat supporters geen recht hebben op restitutie heeft de club een warm gebaar gemaakt omtrent tegemoetkoming voor de seizoenkaarthouders, en restitutie van de kaart betreffende de wedstrijd tegen Heerenveen. E.e.a. kunt u teruglezen op fcutrecht.nl onder het artikel scHeerenveen-thuis verplaatst naar woensdag 15 mei.

In artikel 5.1 van de algemene voorwaarden, overdraagbaarheid en aansprakelijkheid, staat vermeld; 

Het is verboden om toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer, dit de veiligheid niet in gevaar brengt, en waarbij geldt dat de eigenaar van het toegangsbewijs te allen tijde verantwoordelijk is voor gedragingen van de daadwerkelijke bezoeker van het toegangsbewijs. Ook van deze optie zou u gebruik kunnen maken.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur SVFCU

Wedstrijden

Binnenkort ziet u hier weer actuele informatie over de eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht.

Word nu lid van de supportersvereniging FC Utrecht