Reminder: donderdag Algemene Ledenvergadering SV

Beste leden,

Aanstaande donderdag (14-11) is er om 20.00 uur een Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging FC Utrecht. Hierbij worden alle leden van de SVFCU uitgenodigd. De ledenvergadering wordt gehouden in het hoofdgebouw van Stadion Galgenwaard en niet, zoals eerder gemeld, in het supportershome.


SV Nieuws

De agenda van de Ledenvergadering is als volgt:

1. Opening door voorzitter T. den Hartog om 20.00 uur;

2. Mededelingen;

3. Herkiezing bestuursleden

4. Uitleg financiële cijfers.

5. Terugkoppeling recente overleggen tussen FC Utrecht en Supportersvereniging FC Utrecht;

6. Actualiteiten;

7. Rondvraag;

8. Sluiting door voorzitter T. den Hartog.

Wij hopen zoveel mogelijk leden donderdag aanstaande in het hoofdgebouw van Stadion Galgenwaard te verwelkomen!

Bestuur SupportersVereniging FC Utrecht

Wedstrijden

Binnenkort ziet u hier weer actuele informatie over de eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht.

Word nu lid van de supportersvereniging FC Utrecht