SV hekelt uitblijvende reactie gemeente Amsterdam

Beste supporters,

De SupportersVereniging heeft op 10 november 2019, samen met True Support, na afloop van een demonstratie in Amsterdam een petitie overhandigd aan de gemeente Amsterdam, gericht aan de burgemeester Halsema. Aanleiding was het niet nakomen van de normalisatieafspraken waar FC Utrecht en Ajax jarenlang aan werken en waar de gemeente Amsterdam een belangrijke rol in speelt.


Demonstratie

De daaropvolgende weken hebben de partijen gewacht op een reactie van de gemeente op basis van de inhoud van de petitie. De reactie kwam vooralsnog niet, waardoor op 28 januari nogmaals contact is opgenomen met gemeente Amsterdam met de vraag wanneer wij een reactie kunnen verwachten. Daarnaast hebben wij voor de zekerheid de petitie nogmaals meegestuurd. Daarop hebben wij de bevestiging gekregen dat het bericht en de petitie zijn ontvangen. Maar ook daarna bleef het stil.

Tot op de dag van vandaag hebben wij geen enkele reactie of terugkoppeling ontvangen, ondanks de verplichting van een gemeente om met een reactie te komen. Een spijtige conclusie. De houding van gemeente Amsterdam is in deze onfatsoenlijk en getuigt van arrogantie.    

Het bijzondere is dat wij de komende tijd wel weer worden uitgenodigd om met de betrokken partijen om de tafel te gaan bij de vooroverleggen over de twee nog te spelen thuiswedstrijden tegen Ajax. Tijdens deze afspraken zullen wij onze ongenoegen over de opstelling van de gemeente Amsterdam en het uitblijven van een fatsoenlijke reactie heel duidelijk kenbaar maken. Toch hopen wij dat wij op zeer korte termijn alsnog een reactie op de overhandigde petitie mogen ontvangen.

Wij houden jullie op de hoogte over de vorderingen in dit traject.

Bestuur SupportersVereniging FC Utrecht

Wedstrijden

Binnenkort ziet u hier weer actuele informatie over de eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht.

Word nu lid van de supportersvereniging FC Utrecht