Vanuit het hart: FC Utrecht buigt nooit!

Beste FC Utrecht-supporter, en/of leden van de Supportersvereniging,

Recentelijk schreef ik een verhaal in de FORZA met als titel ‘Voetbal is Oorlog’, waarbij het op dat moment ondenkbaar was dat we enige tijd later met z’n allen verzeild zouden raken in een ‘oorlog’ tegen een onzichtbare vijand. Juist in het jaar waarin we ‘75 jaar vrijheid’ groots wilden herdenken en vieren.


Galgenwaard

In de 33 jaar dat ik bij het Korps Mariniers heb mogen dienen is mijn allerbelangrijkste levensles geweest dat je ‘buddy’ de meest belangrijke persoon was; hij kon namelijk mijn leven daadwerkelijk redden en ik de zijne. In juist de meest ellendige situaties tijdens de Koude Oorlog en in oorlogsgebieden, waar ook ter wereld, werd de reeds aanwezige onderlinge band extra versterkt. Verbondenheid, kracht en toewijding zorgden ervoor dat voor niets en niemand een buiging werd gemaakt.

Wij zitten nu met z’n allen ook in een vreemde, onzekere en voor velen ellendige situatie. Maar het is ook een tijd van bezinning, waarbij weer extra wordt benadrukt dat tijd en gezondheid niet te koop zijn.

Op 1 juli bestaat FC Utrecht, onze gezamenlijke liefde, 50 jaar. Al die jaren kom ik bij de club en wat hebben we, deels samen, al ontzettend veel meegemaakt. Hoogte- en dieptepunten, vooral in een mix van sfeer, passie en emotie.

Juist nu hebben we elkaar keihard nodig, want wij zijn en blijven de collectieve Twaalfde Man binnen de FC-familie. Juist nú komt het aan op ‘bij elkaar blijven’, saamhorigheid, verbondenheid, toewijding en kameraadschap. Als SV en als FC.

De club wil doorgroeien en wij als supportersvereniging ook. Op de achtergrond zijn wij als SV elke dag bezig met de productie van een schitterend historisch jubileumboek van 50 jaar FC Utrecht met als titel ‘Know your history’, welke tot stand gaat komen middels de samenwerking van de schrijvers van het boek ‘De Rebellen van de Bunnikside’ en de schrijvers en columnisten van de FORZA.

Als blijk van waardering krijgen alle leden van de Supportersvereniging die hun lidmaatschap verlengen (per automatische incasso, begin juni) het boek van ons cadeau. Bij uitlevering, in september, geldt wel de restrictie dat er één exemplaar per geregistreerd huisadres wordt toegekend.

Ook nieuwe leden, waarvan wij juist NU er menigeen hopen te verwelkomen, komen hiervoor in aanmerking. Extra exemplaren kunnen t.z.t bij de caravan van de SVFCU worden gekocht tegen een nog nader te bepalen prijs. Informatie over de uitgifte van de boeken volgt in een later stadium.

Als (maatschappelijke) projecten hebben wij, los van de gebruikelijke activiteiten, als SV voor komend seizoen, ons jubileumjaar, in ieder geval 4 grote projecten op de agenda staan, uiteraard wanneer e.e.a. mogelijk is:

1.    50 kilometer FIETSTOCHT.

2.    De ‘BUDDY SEIZOENSKAART”’. Details volgen nog, wij zijn hierover in overleg met de club.

3.    SVFCU ’DE TWAALFDE MAN’. Details volgen nog, maar globaal houdt het in dat we vanaf stadion Galgenwaard met 12 man, waaronder ikzelf, alle uitwedstrijden van FC Utrecht in de Eredivisie gaan bezoeken per …..(elektrische) FIETS, om zodoende in het jaar waarin we 50 jaar bestaan veel geld op gaan halen voor diverse goede doelen, waaronder uiteraard de ZORG. Liefhebbers voor dit project kunnen zich per mail alvast opgeven bij ondergetekende met vermelding van: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, en de voorkeur(en) van de te bezoeken uitwedstrijd. Dit kan dus voor 1 of meerdere wedstrijden zijn. In een later stadium, als er meer duidelijkheid is omtrent het wedstrijdschema etc., wordt in overleg met de liefhebbers een planning gemaakt, maar voor nu is het belangrijk om een indicatie te krijgen in het aantal liefhebbers.

4.    ‘VRIJHEIDSFEEST’ voor alle leden zodra dit mogelijk is.

Problemen willen ons op de knieën krijgen…WIJ BUIGEN ZE NOOIT!!!

Bestuur Supportersvereniging FC Utrecht

Siege Postuma, vicevoorzitter SV FC UTRECHT (s.postuma@hotmail.com)

Wedstrijden

Binnenkort ziet u hier weer actuele informatie over de eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht.

Word nu lid van de supportersvereniging FC Utrecht