Verslag vergadering SV-bestuur

Verslag vergadering SV-bestuur

Op donderdag 30 september 2021 kwam het bestuur van de Supportersvereniging FC Utrecht om 19:30 uur bij elkaar om te vergaderen. Om onze leden op de hoogte te houden van waar het bestuur zich mee bezig houdt, hebben wij besloten met ingang van dit seizoen een verslag van de bestuursvergadeing te publiceren. Mocht je hier vragen of opmerkingen over hebben, mail dan naar info@svfcu.nl
Verslag bestuursvergadering 30 september 2021

Aanwezig:

·         Teun den Hartog

·         Marielle Kruft

·         Freek Speelman

·         Stefan Pragt

·         Danny van der Linden

·         Mike Vermeulen

Afwezig:

·         Siege Postuma

·         Jan Kwarten
 

Na de opening van de vergadering komt als eerste onderwerp de recente gebeurtenissen rondom de thuiswedstrijden tegen RKC Waalwijk en PEC Zwolle aan bod. De Supportersvereniging is hierover in gesprek met de club.

Ook de volgende punten gaan over overleggen met de club. De Supportersvereniging zal enkele vragen stellen over onderwerpen die leven bij veel supporters. Bijvoorbeeld: kunnen supporters de trainingen op het nieuwe trainingscomplex bezoeken? Hoe zit het met de tegels op de Grachmuur die nog niet opgehangen zijn? Hoe ziet de club de gang van zeken omtrent het supportershome in de nieuwe situatie?

De Supportersverenigng FC Utrecht speelt een belangrijke rol in de zogenaamde Golden Share. Dit houdt in dat er is bepaald dat FC Utrecht niet zomaar de naam van de club en het stadion kan veranderen en dat de club in principe in het rood/wit speelt. De Supportersvereniging vindt het belangrijk om hiermee de cultuur van de club te bewaken. Hierover vindt op regelmatige basis overleg plaats. Uiteraard wordt dit besproken in het bestuur.

Het volgende onderwerp betreft het plannen van activiteiten. Door coronamaatregelen was er lange tijd minder mogelijk. Wel heeft de vereniging rond het 50-jarig bestaan een boek uitgebracht dat aan leden gratis werd verstrekt. Hier is positief op gereageerd. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn wil het bestuur van de Supportersvereniging graag weer meer organiseren. Hierbij valt te denken aan een feestavond voor leden, een pubquiz in het home en een fietstocht. Het bestuur maakt hier concrete afspraken over en gaat hier mee aan de slag.

Er is een nieuwe coördinator nodig voor de jeugdafdeling van de SVFCU. Besloten wordt om zsm een vacature te verspreiden om hier een vrijwilliger voor te vinden. Ook voor het bemannen van de caravan met merchandise is iemand nodig. Ook hier gaat iemand voor gezocht worden.

Daarna wordt er kort teruggeblikt op de boottocht waar de SV aan deelnam tijdens de Stichtse Vaarparade tussen Nieuwersluis en Maarssen. Hier werd zowel door deelnemers als publiek positief op gereageerd. Besloten wordt om volgend jaar weer mee  te doen. De boot wordt alvast gereserveerd!

De media-afdeling van de SV is goed op weg om zich beter te professionaliseren. Binnen afzienbare tijd zal de website een nieuwe uitstraling krijgen. Ook krijgen leden een eigen online omgeving waarin ze hun gegevens kunnen wijzigen. Ook bestaan er plannen voor een podcast waarmee de SVFCU nieuws kan verspreiden. Binnenkort zal er weer een nieuwsbrief worden verstuurd. Achter de schermen wordt hard aan deze zaken gewerkt.

Ook de Forza zal een kleine verandering ondergaan. Met ingang van de eerstvolgende editie zal het magazine enkele pagina’s dikker worden. Ook vertelt Mike dat de samenwerking tussen uitgever Zpress en de SVFCU inmiddels 30 jaar oud is. Om dit tevieren…. Daar komen we later op terug.

De financiële resultaten zien er goed uit. Freek ligt dit toe. Als penningmeester zorgt hij voor de financiële gang van zaken. Binnenkort vinden er gesprekken plaats met nieuwe kandidaten voor de kascommissie.

Ook is Freek bezig met het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Dit blijkt in de praktijk erg lastig te zijn. De SV krijgt hierbij hulp vanuit FC Utrecht.

Na een korte rondvraag is het tijd om af te sluiten.

Om 21:47 uur sluit Teun de vergadering.

Wedstrijden

Binnenkort ziet u hier weer actuele informatie over de eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht.

Word nu lid van de supportersvereniging FC Utrecht